Ekonomski institut, Zagreb logo

Ekonomski institut, Zagreb Edit

Institut je osnovan temeljem Pravilnika o osnivanju Ekonomskog instituta Savske banovine od 23. ožujka 1939. godine. Na temelju odredaba Zakona o ustanovama (Nar. nov. br. 76/93) Institut ima status javne ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska. Institut je javni znanstveni institut čija je osnovna zadaća znanstveno i razvojno istraživanje, na načelima utvrđenim Zakonom. Osnivačka prava nad Institutom obavlja Republika Hrvatska, a upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Instituta provodi nadležno ministarstvo i druga tijela u skladu sa Zakonom.